BILDER OCH FILM FÖR BLÅ STJÄRNAN AKADEMIN

Blå Stjärnan Akademin arbetar med utbildning och information om djursjukdomar och djursjukvård på uppdrag av Blå Stjärnans Djursjukhus. På Blå Stjärnan Akademins Facebook-sida publiceras regelbundet mina bilder och filmer från deras kongresser, kliniska kvällar och annat som de önskar dokumentera. Filmerna läggs även upp på Blå Stjärnan Akademins Vimeo-kanal och bilderna från den årliga kongressen används i kongressens programkatalog.